WALLIGORA Nachmann (WALIGORA Alias WALLIGORAN Nachman)

14 août 1904